امروز در تاریخ دیوان عالی: 17 سپتامبر 1787


17/9/1787: قانون اساسی توشیح شد.

قانون اساسی

روز قانون اساسی مبارک!

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 17 سپتامبر 1787 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.