امروز در تاریخ دیوان عالی: 1 اکتبر 1924


10/1/1924: رئیس دادگستری Rehnquist روز تولد.

قاضی ارشد ویلیام اچ. رنکویست

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 1 اکتبر 1924 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *