امروز در تاریخ دادگاه عالی: 18 سپتامبر 1857


1857/9/18: قاضی جان هسین کلارک روز تولد.

قاضی جان هسین کلارک

پست امروز در تاریخ دادگاه عالی: 18 سپتامبر 1857 اولین بار در Reason.com ظاهر شد.Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.